Telefon: 051 963 874 | Mobilni ( Viber, WhatsApp ): 064 44 04 922
Antikvarijat Ramajana
Josip Stipanov – Knjižnice i društvo

Josip Stipanov – Knjižnice i društvo

30.00 KM

Opis

Povez: tvrdi sa omotom
Izdavač: Školska knjiga, Zagreb
Godina izdanja: 2010.
Obim: 280
Format: 24 x 17
Stanje: odlično

Glavni cilj ove knjige je istražiti kako je društvo utjecalo na nastanak, funkcioniranje i razvoj knjižnica, stoga ona nije povijest knjižnica u užem, odnosno uobičajenom smislu. Naime, kao što autor navodi, u prvom mu planu nije bilo istražiti i opisati sam nastanak i razvoj knjižnica, dakle povijest, već glavne društvene čimbenike odnosno odrednice koje su uvjetovale nastanak knjižnice te određivale njezino djelovanje i razvoj.

Drugim riječima, naglasak je u ovoj knjizi na tome što je to i kako u društvu utjecalo na nastanak i razvoj knjižnica, a manje na samoj posljedici, ishodu toga utjecaja – knjižnici.

Kad govori o društvu, Josip Stipanov misli na društvo u cijelosti, društvo kao organiziranu i uređenu zajednicu, tako i na pojedine njegove dije­love i slojeve: politiku, kulturu, civilizaciju, obrazovanje odnosno školstvo, zna­nost, gospodarstvo, društvene, socijalne skupine, korisnike, čitatelje, tehniku i tehnologiju itd. Nastoji povijesno, sociološki i komunikološki dovesti u uzročno-posljedničnu svezu činjenice i događaje – nastanak i razvoj knjižnica – i čimbenike odnosno odrednice toga povijesnog procesa u pojedinim razdobljima i sredinama odnosno (povijesnim) društvima.

To se odnosi i na osobito značajne povijesne procese, promjene i prevrate, nastanak i, posljedično, utjecaj novih pojava i procesa bez obzira na to je li riječ poglavito ili samo u početku o političkim, društvenim ili religijskim pojavama i procesima.

Sve je to stvaralo potrebe za knjižnicama, za njihovim nastankom i razvojem, ali je ujedno širilo i (društvene i tehnološke) mogućnosti njihova sve uspješni­jega i djelotvornijeg funkcioniranja, ali i korištenja. Pokazat će se da su knjižni­ce nastajale iz potrebe društva za (zabilježenim) znanjem, izvorima znanja i in­formacija, što je društvu potrebno radi djelotvornog funkcioniranja i uspješnog razvoja. A knjižnica je ta koja to zabilježeno znanje, te izvore informacija i znanja čuva i daje na korištenje.

Nastale su, odnosno nastajale su, jednostavno zato što su bile potrebne društvu u cijelosti, a funkcionirale su i razvijale se prema mogućnostima koje je određeno društvo odnosno sredina omogućavalo i osiguravalo u pojedinim razdobljima i sredinama, sve do danas.

Reviews

There are no reviews yet!

Be the first to write a review

*

Delivery and Returns Content description.