Telefon: 051 963 874 | Mobilni ( Viber, WhatsApp ): 064 44 04 922
Antikvarijat Ramajana
Boris Ribakov – Paganstvo Starih Slovena

Boris Ribakov – Paganstvo Starih Slovena

70.00 KM

Opis

Povez: tvrdi
Izdavač: Akademska knjiga, Novi Sad
Godina izdanja: 2015
Obim: 657
Format: 23,5 x 16
Stanje: novo

 

Knjiga Paganstvo Starih Slovena predstavlja prvi tom opsežnog istraživanja na temu nastanka i istorije razvoja pa­ganskih verovanja najstarijeg slovensko-ruskog etnosa. U prvom delu knjige autor vodi čitaoca u hiljadugodišnje dubine kame­nog doba, u vreme pojave prvih religijskih predstava u lovačkoj i zemljoradničkoj društvenoj zajednici praslovenskih plemena, koje su bile logična osnova za nastanak onog mitološkog i kultnog sistema na kojem počivaju naše umnogome protivurečne predsta­ve o paganstvu. U drugom delu autor prati formiranje praslo­venske kulture u znatno kasnijem periodu etnogeneze Slovena. Govori o razvoju zemljoradničke kulture i njenom uticaju na evoluciju pogrebnih obreda, načinu gradnje svetilišta i formi­ranju najstarijih mitoloških predstava kroz prizmu njihove po­vezanosti sa indoiranskim i starogrčkim religiozno-mitološkim sistemom. U trećem delu analiziran je proces nastanka stabilnih i ukorenjenih verovanja kod Slovena kao i rađanje slovenskih božanstava. Autor je iz više aspekata obrazložio svoj veoma ori­ginalan pristup kultu Roda i rođenica oslanjajući se na bogati arheološki i etnografski materijal, ali i na krajnje raznovrsni i još uvek nedovoljno proučeni slovenski folklor.

Reviews

There are no reviews yet!

Be the first to write a review

*

Delivery and Returns Content description.